Cart 0

Wisyahul Afrah (Rumi)

RM 20.00


Adalah sebuah Karangan hamba yang fana Muhammad bin Ismail Daud al-Pathani. Kitab ini menyatakan: Rukun îman dan rukun Islam. Dan beberapa Hadis bagî menakutkan orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Dan segala hukum bersuci, istinja, mengambil wuduk, mandi junub, mandi haid dan nifas, dan segala mandi yang sunat, dan hukum tayamum, dan menyatakan haid dan nifas dan isti hadah dan menghilangkan najis. Dan menyatakan segala syarat sembahyang, dan segala rukunnya, dan segala perk» ayang membatalkan sembahyang, dan sujud sahwi, Dan menyatakan segala sembahyang sunat, sembahyang berje maah dan sembahyang Qasar dan Jamak, dan sembahyang Jumaat, dan segala sahnya. Dan sembahyang hari raya, dan sembahyang gerhana, dan sembahyang minta hujan, dan sembahyang mayat. Dan menyatakan segala doa kemudian daripada sembahyang dan lainnya yang warid daripada Rasul dan sahabatnya dan orang-orang yang salih yang dahulu-dahulu, dan doa hifzul iman, dan beberapa faedah yang amat besar kelebihannya, Semoga Allah menjadikan kitab fni semata-mata khalis bagîzatyang Maha Mulia> Amin ya Rabbal-alar

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment