Cart 0

Undang-Undang Pilihan Raya

RM 32.50


Mengandungi:

1) Akta Pilihan Raya 1958 (Akta 19) & Peraturan-Peraturan

2) Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 (Akta 5)

3) Akta Suruhanjaya Pilihan Raya 1957 (Akta 31)

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment