Cart 0

Undang Undang Pencen di Malaysia

RM 22.50


Mengandungi:

Akta Pencen 1980 (Akta 227) 

Peraturan-Peraturan Pencen 1980

Akta Penghitungan Semula Pencen 1980 (Akta 228) 

Akta Penyelarasan Pencen 1980 (Akta 238) 

Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan1980 (Akta 239) 

Peraturan-Peraturan Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1990 

Perintah Penyelarasan Pencen (Pencen Terendah Sekali) 2012

Akta Kumpulan Wang Persaraan 2007 (Akta 662)

Penetapan dan Pembatalan Penetapan Pencen Terendah Sekali di bawah Seksyen 22A 

Penetapan dan Pembatalan Penetapan Pencen Terendah Sekali di bawah Seksyen 25

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment