Cart 0

Undang Undang Kesalahan Jenayah Syariah di Malaysia

RM 58.00


Kesalahan jenayah syariah di Malaysia telah mengalami pelbagai cabaran dan pentafsiran sejak 40 tahun kewujudan dalam enakmennya yang tersendiri. Buku ini meliputi perbincangan tentang kesalahan-kesalahan jenayah syariah dan elemen-elemennya berdasarkan kategori yang diperuntukkan di bawah Akta/Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah. Ia membabitkan kategori kesalahan terhadap akidah, kesalahan terhadap kesucian Islam dan institusi agama, kesalahan berkaitan tatasusila dan kesalahan pelbagai. Turut dibincangkan ialah kesalahan-kesalahan yang terdapat di bawah enakmen lain seperti kesalahan berkaitan perkahwinan dan akad nikah yang termaktub di bawah Akta/Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam. Buku ini turut dimuatkan dengan kesalahan berkaitan pengembangan agama bukan Islam dalam kalangan orang yang beragama Islam. Satu bab khusus juga diperuntukkan bagi menghuraikan tentang perbuatan pertukaran agama dan penentuan status agama di negara ini.

Dr Siti Zubaidah Ismail berkepakaran dalam bidang undang-undang jenayah syariah dan aktif menjalankan penyelidikan dalam bidang keadilan jenayah, perundangan jenayah syariah dan pelaksanaan undang-undang jenayah syariah di negara-negara Islam

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment