Cart 0

Undang Undang Am Jilid 4

RM 35.00


Undang-Undang Am Malaysia Mengandungi:


Akta Imigresen 1959/63 (Akta 155) & Peraturan-Peraturan

Akta Penagih Dadah (Rawatan Dan Pemulihan) 1983 (Akta 283)

Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 (Akta 301)

Akta Dadah Berbahaya (Langkah-Langkah Pencegahan Khas) 1985 (Akta 316), Kaedah-Kaedah & Peraturan-Peraturan

Akta Hak Cipta 1987 (Akta 332), Peraturan-Peraturan & Perintah- Perintah

Akta Dadah Berbahaya (Perlucuthakan Harta) 1988 (Akta 340)

Akta Polis 1967 (Akta 344)

Akta Tafsiran 1948 dan 1967 (Akta 388)

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment