Cart 0

Undang Undang Am Di Malaysia Jilid 3

RM 37.50


Mengandungi:

 1. Akta (Peruntukan-Peruntukan Khas) Saman dan Waran 1971 (Akta 25)
 2. Akta Pendaftaran Negara 1959 (Akta 78) & Peraturan-Peraturan
 3. Akta Mahkamah Rendah 1948 (Akta 92)
 4. Akta Pasport 1966 (Akta 150)
 5. Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian (Peruntukan-Peruntukan Khas) 1975 (Akta 152)
 6. Akta Kesalahan-Kesalahan di Luar Negeri 1976 (Akta 163)
 7. Akta Melarikan Orang dan Mengugut Saksi Secara Jenayah 1947 (Akta 191)
 8. Akta Lambang Kebangsaan (Kawalan Mempamer) 1949 (Akta 193)
 9. Akta Pungutan Rumah ke Rumah dan di Jalan 1947 (Akta 200)
 10. Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 (Akta 298)
 11. Akta Pertubuhan 1966 (Akta 335) & Peraturan-Peraturan
 12. Akta Keadilan Jenayah 1953 (Akta 345)
 13. Akta Penculikan 1961 (Akta 365)
 14. Akta Pendaftaran Tetamu 1965 (Akta 381)
 15. Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611)
 16. Akta Binatang 1953 (Akta 647)
 17. Enakmen Panggung Wayang dan Tempat-Tempat Hiburan Awam 1936 (Enakmen 47)
 18. Akta Waran dan Saman (Peruntukan-Peruntukan Khas) 1965 [No. 6 Tahun 1965]
 19. Ordinan Darurat (Ketenteraan Awam dan Mencegah Jenayah) 1969 (Ordinan 5)
 20. Ordinan No. 22 (Kuasa-Kuasa Perlu) Darurat 1970
 21. Peraturan-Peraturan Perlu (Kes-Kes Keselamatan) 1975

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment