Cart 0

Ubah Lelah Jadi Lillah

RM 40.00


Kadang-kadang dalam usaha bagi mengejar satu matlamat hidup, terdapat bahagian daripada hidup kita yang harus dikorbankan. Demi memenuhi kehendak pekerjaan, keluarga terabai, kesihatan tidak kita fikirkan, bahkan Allah s.t.w. pun dilewatkan. Padahal itu hanya ketidakmampuan kita mengurus waktu ataupun memang tidak ada niat bagi menyeimbangkan kehidupan.

Semoga segala aktiviti kita sehari-hari tidak menjadi sia-sia. Segala lelah dapat menghasilkan bahagia, tidak hanya bahagia untuk diri kita sendiri, malah untuk orang-orang terdekat. Semoga apa pun yang kita cintai di dunia ini, sama sekali tidak mampu memalingkan hati kita daripada Allah s.w.t. Buku ini dihadirkan sebagai teman perbincangan, sebagai bahan merenung supaya saling mengingatkan betapa sayang sekiranya kita melewatkan hidup dengan sia-sia dan tidak tentu arah.

Prinsip pertama: Pastikan aktiviti kita terarah.

Prinsip kedua   : Pastikan apa yang kita kejar dan usahakan di dunia ini mampu membawa kita kepada keberkatan.

Prinsip ketiga:  Berusaha kuat supaya hidup kita mampu menghasilkan kebaikan kepada masyarakat.

Prinsip Keempat: Semua akan mudah dicapai apabila kita sudah berniat dan bertekad untuk lillah (kembali pada aturan Allah s.w.t) dari awal.                                                                                                                                                                                                        

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment