Cart 0

Tuhfatur - Raghibin - Siri Ilmu Usuluddin

RM 11.90


Kitab ini merupakan penyusunan semula kitab edisi Jawi yang berjudul "Tuhfatur-Raghibin". Ia menjelaskan hakikat iman dan yang merosak binasakannya berupa segala perkataan, perbuatan dan iktikad hati. Semoga kitab ini menjadi pendorong dan cetusan kepada anda agar berhati-hati dalam menuntut ilmu supaya tidak tersesat jalan oleh fahaman-fahaman yang bercanggah dengan Ahli sunnah wal-Jama'ah.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment