Cart 0

Titian Sirat - Menuju Ke Syurga Atau Ke Neraka?

RM 10.00


Buku Titian Sirat ini berkisar tentang beberapa isu berkaitan dengan hari akhirat khususnya berkenaan dengan Titian Sirat. Buku ini diprhalusi dengan menggunakan kaedah soal jawab bagi menyelesaikan kemelut dan isu yang berbangkit. Buku ini juga secara langsung bersumberkan hujahan dan dalil-dalil naqli dan aqli.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment