Cart 0

The Journey- Vanessa Lee

RM 25.00


Terjemahan oleh Nurina Izlin

Menjadi Independent Woman adalah suatu keperluan pada masa kini. Zaman berubah dan terus berkembang. Wujud hak istimewa di mana perempuan kini memegang peranan dan pengaruh tertinggi sepanjang sejarah. Tidak perlu lagi memperjuangkan kesetaraan gender. Tidak perlu juga menyamakan kedudukan dengan lelaki. Hal ini kerana, peranan dan kedudukan kita selalu berbeza, namun saling melengkapi.

Ya, Independent Woman tidak hanya terbatas pada kemandirian dalam membiayai diri sendiri. Ini melibatkan mentaliti dan keupayaan untuk melebihi batas. Setiap individu mempunyai batasan yang berbeza-beza. Apa pun yang menjadi penghalang, anggaplah itu bukanlah batasan tetapi suatu cabaran. Hal ini bukan untuk menggagalkan ataupun bahkan menghalang, tetapi untuk membentuk, mempertajam, dan memperkua

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment