Cart 0

Terjemahan Sahih Al-Bukhari Jilid 3

RM 40.00


Kitab Sahih Al-Bukhari ditulis oleh Imam Al-bukhari r.a atau nama sebenarnya Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail. Beliau merupakan tokoh pengumpul hadis yang agong dan terkenal pada zamannya. Buah tangannya iaitu Kitab Sahih Al-Bukhari menjadi warisannya yang amat bernilai kepada umat islam sehingga kini. Beliau berjaya mengemukakan hadis-hadis sahih pada darjah yang paling tinggi dalam kitab tersebut. Para ulama timur dan barat sepakat memberi galakan kepada Sahih Al-Bukhari sebagai kitab yang paling sahih selepas Al-Quran. Kitab Sahih Al-Bukhari mengandungi 7275 hadis termasuk hadis-hadis yang dikemukan berulang-ulang. Hadis-hadis ini merupakan sari pati yang sahih yang dipilih daripada 600,000 hadis yang didengar, dikumpul dan dikaji oleh beliau selama 16 tahun. Dalam jilid 3 terjemahan Sahih Al-Bukhari ini, dihimpun sejumlah 480 hadis sahih yang dibahagikan kepada 11 bab iaitu Kitab Al-Jumuah, Bab Sembahyang Khuf, Sembahyang Sunat Doa Hari Raya, Sembahyang Sunat Istisqa', Bab menyatakan tentang sujud membaca Al Quran, Bab Sembahyang Qasar, Bab Sembahyang Tahajjud, Bab Menggunakan Tangan Dalam Sembahyang, Bab Hadis2 Membicarakan Mengenai Lalai, Terlupa dan Bab Jenazah.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment