Cart 0

Terjemahan Al-Hikam : Pendekatan dan Pengabdian Kepada Khaliq - Syeikh Ibnu Atha'illah As-Sakandari

RM 25.00


Membicara dan menghurai dan memberi petunjuk yang amat berguna dan amat perlu setiap umat Islam memahami demi menyempurna aqidah dan amalan seharian. Merangkumi lebih 200 topik penting di perkatakan dan di huraikan dengan jelas.

Amat berguna sebagai rujukan lengkap dalam mendalami hakikat ilmu ketuhanan. Dengan adanya edisi Bahasa Melayu ini diharapkan akan menambah manfaat kepada pemabaca di Malaysia.


Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment