Cart 0
Scan

Terjemah Tanbihul Ghafilin

RM 48.00


Makna dan tujuan hidup yang allah s.w.t anugerahkan kepada umat manusia adalah agar mereka menjadikan dunia ini sebagai ladang amal untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, yang berarti menyeru untuk menjaga perintah allah s.w.t dan menjauhi segala larangannya. Agar dalam kehidupan di dunia ini kita dapat berjalan dengan semestinya, selaras dengan kehendak-nya, guna untuk mencapai ridha dari sang maha pencipta.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment