Cart 0

Terjemah Nurul Yaqin:Sejarah Hidup Nabi Muhammad- Asy Syeikh Muhammad Al- Khudhari

RM 49.50


Sinopsis:

Kitab Nurul Yaqin, kitab karangan seorang Ulama besar iaitu Asy-Syeikh Muhammad Al-Khudhari memuatkan sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Buku ini merupakan kitab klasik yang dikaji oleh majoriti kalangan pondok pesantren dan ditulis dengan tujuan agar umat lebih mengenali dan mencintai Rasulullah SAW, mencontohi akhlak dan sunnah baginda SAW.

Dalam terjemahan kitab Nurul Yaqin ini, penulis cuba menjelaskan ringkasan Sirah Nabawiyah dalam bahasa yang mudah daripada sejarah dan biografi Rasulullah SAW. Isinya sangat berat, walaupun agak padat jika dibandingkan dengan kitab ar-Rahiqul Makhtum karya Asy-Syekh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri yang menjadi salah satu rujukan dalam kitab ini.

Buku ini juga mempunyai ringkasan yang dinamakan Khulashoh Nurul Yaqin dan digunakan sebagai buku teks sejarah Islam di madrasah dan pondok pesantren.

Semoga dengan membacanya kita mendapat manfaat daripada buku yang tipis ini, dan membantu kita dalam usaha mencontohi Rasulullah SAW, Amiin...

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment