Cart 0
049.jpg

Siri Ilmu TasawwufTelaga Orang Sufi oleh Syeikh Daud

RM 6.90


Berkata Syeikh Abdur Rauf al-Fansuri ra di dalam Daqaiqul Huruf: Jika ada seorang bertanya: " Apakah hukum apabila seseorang hamba Allah setiap kali dia inginkan sesuatu, maka dia akan berkata kepadanya dengan ucapan"Kun"yakni Jadilah engkau maka jadilah is (Fayakun)". Adakah harus baginya dengan mengatakan bahawa dirinya dalam keadaan Haq atau tidak? Maka dijawab: "Bahawa tidak harus baginya mengatakan yang sedemikian,sedangkan perkataan Nabi saw itu lebih baik daripada (perkataan) segala makhluk pun tidak mengatakan dirinya sedemikian. cuma mengatakan dirinya hamba bagi (kepunyaan) Allah, lantaran dengan Dia juga wujudnya sedang dia sendiri pun adalah milik bagi-Nya (kepunyaan Dia ) juga. Oleh itu, janganlah kita berkata sedemikian agar kita jangan terkeluar dari kandang Nabi kita Muhammad saw, sebagaimana kata Saiyidi Syeikh Qusyasyi al Madani ra: "Dan yang sempurna itu (ialah) pada mengikut Rasulullah saw.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment