Cart 0

Tasawuf Suatu Pengenalan Asas

RM 30.00


Tasawuf ialah ilmu yang ada kaitannya dengan sifat-sifat batin atau hati. Melalui ilmu tasawuf, kita dapat mengetahui sifat-sifat terkeji (mazmumah) dan sifat-sifat terpuji (mahmudah) dalam hati. Mempelajarinya adalah untuk mengesahkan pahala segala ibadah kita disisi Allah S.W.T. Setiap mukallaf wajib mempelajarinya, kerana kalau tidak, dia akan berdosa dan amal ibadahnya tidak diberi pahala.

Buku ini membawa pembaca mengenal diri, membersihkan zahir dan batin daripada mazmumah dan menghiasainya dengan sifat mahmudah, serta mengetahui sebab-sebab hati terhijab hingga ke persoalan muraqabah dan musyahadah iaitu maqam tertinggi dalam pengertian ihsan.

Buku ini turut menerangkan tujuh peringkat yang perlu ditempuh oleh seseorang dalam perjalanan untuk menjadai orang bertakwa yang dinamakan oleh Imam al-Ghazali sebagai Gunung Tujuh(Sab'ah Aqabah).

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment