Cart 0
tarikat

Tarikat (menurut Pandangan Maulana Zakaria) oleh Maulana Muhammad Zakaria

RM 7.90


Buku kecil ini adalah sebuah terjemahan dari bab tentang 'Tariqat' yang terdapat dalam buku 'Syariat dan Tariqat' karangan Syeikhul Hadith Maulana Zakaria Saheb. Maksud terjemahan dan penerbitan buku kecil ini adalah untuk memperkenalkan kepada para pemula dan pencari hakikat dari tasawuf. Alhamdulillah, huraian yang cukup jelas Maulana Zakaria dalam buku ini cukup memadai untuk mengeluarkan kesalahfahaman dari para pembaca tentang pokok yang penting ini. Diharapkan mereka yang mempelajari buku ini, tanpa prasangka atau tanpa merugikan sesiapa saja, akan banyak memberi manfaat.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment