Cart 0

Tafsir Surah Al-Kahfi- Dato' Dr Abdul Basit Abdul Rahman

RM 30.00


Sinopsis:

  • Tafsir ringkas keseluruhan ayat bagi memudahkan pembaca memahami setiap ayat dalam Surah Al Kahfi.
  • Terjemahan ayat berdasarkan Tafsir Pimpinan Ar Rahman.
  • Memahami hikmah sertakelebihan membaca Surah Al Kahfi.
  • Ringkasan, faedah, ibrah dan pengajaran daripada ayat ayat terpilih.


Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment