Cart 0

Tafsir Surah Al- Fatihah- Shahril Azman Abd Halim Al-Hafiz

RM 17.00


Sinopsis:

  • Membincangkan tentang perbahasan isti'azah dan basmalah.
  • Terdapat 5 perbahasan dalam buku ini
  1.  Asas asas penting tentang Al Quran
  2. Al Isti'azah
  3. Basmalah
  4. Tafsir surah Al Fatihah
  5. Masalah masalah Feqah

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment