Cart 0

Tadabbur Surah Muhammad & Al Fath: Jihad & Politik Cara Nabi

RM 29.00


Sinopsis:

Rakyat Dibentuk Mengikut Acuan Pemimpin. Justeru, gaya kepemimpinan dan pemerintahan yang ditonjolkan perlu selari dengan sistem tadbir urus Islam yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak awal penubuhan negara Islam petama. Pengisian Surah Muhammad dan Surah Al-Fath ini menerapkan gaya politik yang boleh dijadikan pedoman dan teladan umat masa kini bagi memacu pembangunan yang berterusan. Kesepaduan antara kerajaan pemerintah dengan rakyat diperlukan bagi mencapai kebaikan yang diredhai oleh Allah SWT, di samping menepis anasir dan sentimen yang boleh menggugat keharmonian negara

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment