Cart 0

Syarah Matan Jauharatit Tauhid - Siri Ilmu Usuluddin Dan Tasawuf

RM 22.90


Buku ini adalah susunan semula kitab edisi Jawi lama yang berjudul "Syarah Matan Jauharatit Tauhid" karangan Al-Imam as-Syeikh Ibrahim al-Laqaani, yang diterjemah oleh seorang Ulama' dari Jawa yang tidak disebutkan namanya. Diharap kitab ini akan memberi manfaat untuk para pencinta ilmu Usuluddin dan Tasawwuf , dan seluruh kaum Muslimin dan Muslimat.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment