Cart 0

Syarabul Muntahi - Siri Ilmu Tasawuf

RM 12.90


Kitab ini telah dinawalkan oleh Faqir Haji Muhammad Kemas bin 'Abdullah bin 'Abdul-Manaf dengan judul "Syarabul Muntahi" atau lebih mudah saya namakan "Minuman Orang Muntahi."Semoga kitab ini akan menjadi pendorong dan pencetus minda kita yang ingin mengenali dan mendekati Allah Taala dan Rasul-Nya serta dapat memahami benar-benar mana yang betul dan salah menurut hokum Allah Taala dan syariat Rasulullah S.A.W.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment