We are operating as usual during the CMCO. Please expect some delays in deliveries during this period.
Cart 0

Surah Yasin, Surah Al-Kahfi, Surah Ad-Dukhan, Surah Al-Waqiah,Surah Al-Mulk

RM 4.50


Daripada Jundub r.a berkata, Rasulullah s.a.w bersabda: “Sesiapa yang membaca Yasin dalam satu malam semata-mata mengharapkan keredhaan Allah nescaya diampunkan dosanya.-(HR Malik, lbnus-Sunni dan lbnu Hibban)

 Fadilat surah Al-Kahfi.Daripada Umar beliau berkata, Nabi s.a.w. bersabda:”Sesiapa membaca surah al-Kahfi pada hari Jumaat, maka bersinarlah cahaya daripada bawah kakinya hingga ke Langit, untuknya di hari kiamat dan diampunkannya antara dua Jumaat.”(HR lbnu Katsir)

 Fadilat surah Ad-Dukhan Diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Umamah, bahawa sesiapa yang membaca surah Ad-Dukhan pada malam atau hari Jumaat, maka Allah akan membinakan sebuah rumah dalam Syurga.

Fadilat surah Al-Waqi’ah Diriwayatkan oleh At-Baihaqi: “Sesiapa yang membaca surah Al-Waqiah pada tiap-tiap malam akan terjauhlah ia dari kepapaan selama-lamanya.” 

Fadilat surah At-Mulk An-Nasai meriwayatkan dari lbnu Mas’ud bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda, sesiapa yang membaca surah Al-Mulk setiap malam maka Allah mencegahnya daripada azab kubur. 

1. Fadilat Membaca Surah Yasin 

2. Surah Yasin

 3 Doa Selepas Mebaca Yasin

 4. Terjemahan Makna Doa Yasin 

5. Doa Yasin Malam Nisfu Sya’ban 

6. Erti Doa Yasin Malam Nisfu Sya’ban 

7. Doa Akhir Tahun Hijrah

 8. Erti Doa Akhir Tahun

 9. Doa Awal Tahun Hijrah 

10. Erti Doa Awal Tahun 

11. Fadhilat Surah AI-Kahfi 

12. Surah AI-Kahfi 

13. Fadhilat Surah Ad-Dukhan

 14. Surah Ad-Dukhaan 

15. Fadhilat Surah Al-Waaqi’ah 

16. Surah Al-Waaqi’ah

 17. Fadhilat Surah Al-Mulk 

18. Surah AI-Mulk

 19. Syifa’

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment