Cart 0

Speed Score A+ : Latihan Topikal Bahasa Arab- Tingkatan 1,2 & 3

RM 7.50


Buku Speed Score A+ Latihan Topikal Bahasa Arab Tingkatan 1,2,3 ini disusun oleh penulis berpengalaman dalam penghasilan buku teks Bahasa Arab. Selain daripada itu, turut disertakan latihan secara topikal dan berperingkat merangkumi kemahiran membaca dan menulis Bahasa Arab dengan betul. Walaubagaimanapun, turut membantu pelajar menguasai kosa kata Bahasa Arab dengan menggunakan uslub gaya penyampaian yang mudah dan efektif.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment