Cart 0

Skor Mumtaz: Talkhish Usul Al-Din Tingkatan 1,2 & 3

RM 14.90


  • Disusun oleh guru Usul Al-Din berpengalaman.
  • Penulis buku teks KBD Usul al-Din.
  • Menepati sukatan DSKP KBD Usul Al-Din Tingkatan 1, Tingkatan 2 dan Tingkatan 3.
  • Merangkumi semua tajuk bagi silibus di dalam buku Al-Din KBD Tingkatan 1, Tingkatan 2 dan Tingkatan 3.
  • Ringkasan KBD Usul Al-Din disediakan khas bagi pelajar mengulangkaji dengan efektif dan sistematik.
  • Mudah, ringkas dan padat serta telah di “tasykil” setiap perkataan.
  • Sebagai rujukan bagi pelajar untuk subjek Usul Al-Din PT3.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment