Cart 0

Skor Mumtaz Siri Tamrin: Usuluddin Tingkatan 5

RM 8.00


  • Siri Skor Mumtaz Latihan Topikal Usuluddin Tingkatan 5 ini disusun dalam bentuk latih tubi intensif bertopikal bertujuan memaksimumkan penguasaan murid dalam pembelajaran subjek-subjek Kurikulum Bersepadu Dini (KBD).
  • Buku ini juga sesuai dijadikan sebagai bahan bantu mengajar kepada guru-guru untuk tujuan latih tubi dan pentaksiran.
  • Diharapkan pengunaan buku ini dapat meningkatkan kefahaman dan membantu murid membuat persiapan rapi untuk menghadapi peperiksaan.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment