Cart 0

Skor Mumtaz Siri Tamrin Latihan Topikal: Syariah Tingkatan 3

RM 5.90


  • Menepati sukatan DSKP KBD mata pelajaran Al-Syariah Tingkatan 3.
  • Merangkumi keseluruhan tajuk dalam buku Al-Syariah KBD Tingkatan 3.
  • Latihan topikal KBD mata pelajaran Al-Syariah yang disediakan khas untuk membantu murid menguasai setiap tajuk dengan efektif dan sistematik.
  • Membantu murid dalam memahami dan menguasai setiap tajuk dalam mata pelajaran Al-Syariah PT3.
  • Latihan yang menepati soalan-soalan sebenar mata pelajaran Al-Syariah PT3.
  • Sebagai buku latihan dan nota rujukan untuk ulang kaji peperiksaan.
  • Mengandungi latihan yang 100% berpandukan buku teks.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment