Cart 0

Skor Mumtaz Siri Tamrin Latihan Topikal: Syariah Tingkatan 1

RM 5.90


  • Menepati sukatan DSKP KBD mata pelajaran Al-Syariah Tingkatan 1.
  • Merangkumi keseluruhan tajuk dalam buku Al-Syariah KBD Tingkatan 1.
  • Latihan berbentuk topikal memudahkan murid mahir dalam setiap tajuk.
  • Memudahkan murid memahami, menghafal serta menguasai mata pelajaran Al-Syariah PT3.
  • Latihan yang menepati soalan-soalan sebenar subjek Al-Syariah PT3.
  • Sebagai buku latihan dan nota untuk ulang kaji peperiksaan.
  • Merupakan 100% berpandukan buku teks.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment