Cart 0

Skor Mumtaz Pt3: Muzakkirat Syariah Tingkatan 2

RM 13.80


SIRI NOTA EXPRESS disusun untuk membantu murid-murid agar lebih menguasai mata pelajaran Kurikulum Bersepadu Dini (KBD). Hal ini disebabkan sukatan pelajaran KBD yang banyak dan padat. Justeru, diharapkan penerbitan buku ini memudahkan murid-murid membuat ulang kaji dengan lebih pantas dan berkesan.

SIRI SKOR MUMTAZ dikhususkan untuk Kurikulum Bersepadu Dini dan Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBD/KBT) merangkumi mata pelajaran Usul al-Din, al-Syariah, Manahij al-Ulum al-Islamiah, Hifz al-Quran dan Maharat al-Quran.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment