Cart 0

Skor Mumtaz PT3: Muzakkirat Syariah Tingkatan 1

RM 14.80


  • Merupakan nota rujukan dan terjemahan berdasarkan buku teks.
  • Mempunyai terjemahan yang mudah difahami oleh murid untuk mengulangkaji pelajaran
  • Memenuhi sukatan KBD.
  • Amat sesuai dijadikan sebagai alat Bahan Bantu Mengajar (BBM) bagi guru-guru mata pelajaran Al-Syariah tingkatan 1.
  • Mempunyai reka grafik yang menarik minat murid.
  • Disusun oleh guru pakar dan berwibawa.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment