Cart 0

Skor Mumtaz: Muzakkirat Usul Al-Din Tingkatan 1

RM 10.90


  • Merupakan nota rangkuman dan terjemahan untuk mata pelajaran usuluddin tingkatan 1
  • Mengikut 100% dskp dan kandungan dalam buku teks
  • Terjemahan dibuat dalam bahasa melayu-tulisan jawi terkini
  • Nota rangkuman berkonsepkan peta pemikiran dan peta i-think
  • Terjemahan yang disertakan memudahkan kefahaman
  • Digunakan sebagai bahan bantu pembelajaran murid.
  • Murid boleh menggunakan di sekolah mahupun di rumah.
  • Membantu guru-guru memahami buku kandungan dgn lebih tepat

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment