Cart 0

Skor Mumtaz: Muzakkirat Syariah Tingkatan 4

RM 6.90


Siri Terjemahan KBD/KBT disusun untuk membantu murid-murid agar lebih mudah memahami dan menguasai mata pelajaran yang terkandung dalam Kukirikulum Bersepadu Dini (KBD) dan Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT). Hal ini demikian kerana, mata pelajaran tersebut amat memerlukan penguasaan bahasa arab terutamanya untuk memahami istilah-istilah khusus yang dipelajari. Semoga buku ini dapat memaksimumkan penguasaan murid agar mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment