Cart 0

Skor Mumtaz: Muzakkirat Syariah Tingkatan 3

RM 14.90


  • Membantu pelajar menguasai pelajaran AsSyariah Islamiah dengan lebih baik.
  • Terjemahan yang mengikut buku teks As-Asyariah tingkatan 3.
  • Sebagai Bahan Bantu Mengajar (BBM) bagi guru-guru matapelajaran As-Syariah tingkatan 3.
  • Boleh dijadikan bahan rujukan untuk memahami tajuk-tajuk tertentu dalam ilmu fekah.
  • Buku ini mempunyai terjemahan yang mudah difahami oleh pelajar untuk mengulangkaji pelajaran.
  • Mempunyai grafik yang menarik minat pelajar untuk membaca buku ini.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment