Cart 0

Skor Mumtaz Modul Soalan Manahij: Al- Ulum Al-Islamiah

RM 6.90


  • Soalan berstruktur dengan pelbagai bentuk soalan merangkumi semua tajuk pembelajaran tingkatan 4 dan 5.
  • Boleh digunakan sebagai latihan pengukuhan untuk menguji kefahaman murid-murid.
  • Latihan padat, lengkap dan tepat.
  •  Skema jawapan disediakan.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment