Cart 0

Siri Siyasah - Cegah Jenayah (Pencegahan Jenayah Syariah)

RM 8.00


Buku Siri Siasah: Cegah Jenayah yang merangkumi hanya 8 Bab ini dinukilkan oleh penulis untuk membincangkan tentang isu pencegahan jenayah mengikut undang-undang Islam. Antara topik-topik yang dibincangkan adalah mengenai Amar Makruf Nahi Munkar, Mencegah Kemungkaran, Ilmu dan Syarat Perlaksanaan Nahi Munkar,Hikmah dan Uslubnya,Kebenaran dan Sifat Sabar, Prinsip Nahi Munkar dan Kerugian Melanggar Prinsip Tuhan.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment