Cart 0
643e4db508f25my-11134201-7qukz-lfns3v0raazd6d-600x600

Siri Semesta Cinta Serasi 'You are the one.'

RM 35.00


Tegak rumah kerana sendi dan tiangnya, tegak rumah tangga kerana santun dan tanggungjawab ahlinya. Seperti kata Dr. Jordan Peterson, perkahwinan bukan soal ‘kebahagiaan hakiki’ namun ianya soal saling berkongsi makna hidup melalui kelebihan dan kekurangan kedua pasangan sehingga usia berakhir.

Menghidupkan cinta dalam rumah tangga, dan menghidupkan rumah tangga dengan cinta menjadi destinasi dan harapan yang memerlukan tambahan pengalaman dan kemahiran. Apa juga pengakhiran cinta yang diperjuangkan, cinta tetap diusahakan kelak mendorong tumbuhnya manusia yang berbudi dan lebih menghargai.

Seperti kata Bang Muluk ketika memberi semangat kepada Zainuddin di dalam Novel Tenggelamnya Kapal Ven Dar Wijck, “Orang-orang besar yang kalah dalam percintaan akan menggunakan kekalahan itu sebagai pendorongnya untuk maju dalam politik, menulis syair, mengarang puisi, dan dalam segenap bidang lainnya.”

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment