Cart 0
pembukaan

Siri Ilmu Tasawwuf "AsrarullArifin" (Segala Rahsia Orang 'Arif) oleh Syeikh Hamzah Fansuri

RM 15.90


Syukur Alhamdulillah saya panjatkan ke Hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia-Nya telah mengizinkan saya menyusun dan mengemaskinikan semula hasil karya seorang Ahli Sufi yang tersohor di Nusantara ini iaitu Syeikh Hamzah Fansuri yang berjudul “ASRARUL-‘ARIFIN” - Segala Rahsia Orang ‘Arif.

Kitab beliau ini saya susun dengan menggunakan bahasa yang agak mudah difahami oleh para pencinta ilmu Tasawuf dalam tulisan Rumi. Moga kitab ini menjadi pencetus minda dalam kalangan pembaca sekalian yang amat mencintai Allah dan Rasul-Nya khususnya muda mudi, tua muda dan segenap lapisan masyarakat yang ingin mendalami ilmu ini.

Ilmu Tasawuf adalah ilmu ilmu rasa atau ilmu dzauq. Sesiapa yang sudah merasai dan mengalaminya sendiri akan faham dan mengetahuinya. Untuk merasainya, perlu masuk dan mengembara pada jalan kerohanian yang dipandu oleh seorang “pakar roh” yang Mursyid lagi kamil mukammil.”

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment