Cart 0
Sirah Nabi-597x894

Sirah Nabi Muhammad (Pengajaran & Pedoman)

RM 18.50


Penulisan buku ini mengandungi metodologi berikut:

Muqaddimah

Mengandungi dua bahagian:

  • Keistimewaan sirah Rasulullah S.A.W dan faedah mempelajarinya.
  • Sumber sirah dan rujukannya yang sahih.

Fiqh Sirah

Mengandungi enam bahagian:

  • Kehidupan Baginda sebelum diutuskan menjadi Rasul.
  • Kehidupan Baginda selepas menjadi Rasul sehingga hijrah ke Madinah.
  • Kehidupan Baginda selepas hijrah ke Habsyah sehingga hijrah ke Madinah.
  • Peperangan Baginda bermula dan peperangan Badar sehingga Pembukaan Makkah.
  • Peristiwa-peristiwa penting yang berlaku selepas Pembukaan Makkah sehingga kewafatan Rasul S.A.W.Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment