Cart 0
seruan

Seruan dari Mimbar Islam oleh Dr Asmaji Muchtar

RM 41.00


Buku yang bertajuk : Seruan Dari Mimbar Islam ini adalah sebuah karya bunga rampai yang dikumpulkan dari naskah-naskah khutbah Jumaat yang disampaikan oleh penulis selama sekitar sepuluh tahun di pelbagai masjid.
Tema-tema yang ada disesuaikan dengan perkembangan situasi dan keadaan masyarakat secara umum dan dialami manusia.Tidak ada yang spesifik di sini, semuanya dibuat mengikuti irama kehidupan masyarakat. Oleh kerana itu, gaya bahasa yang digunakan juga mengikuti situasi zaman.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment