Cart 0

Sejarah Seni Lukis: Sepintas Lalu- Ahmad Rashidi Hasan

RM 11.20


Sinopsis:

Buku Sejarah Seni Lukis Sepintas Lalu ini adalah merupakan sebuah penulisan berkenaan dengan perkembangan seni lukis yang telah berkembang sejak zaman belum mulanya sejarah sehinggalah ke perkembangan abad ke-20. Penulisan buku ini menumpukan kepada perkembangan seni lukis yang merangkumi seni visual seperti lukisan, catatan dan cetakan, dan juga seni visual tiga dimensi yang merangkumi seni arca dan seni bina. Penulisan buku ini memberikan satu pemahaman terhadap sesebuah zaman produk seni dari segi pemikiran dan falsafah, citra dan gaya serta teknik pengkaryaan. Ia juga membincangkan dan memberi apresiasi ringkas terhadap sesebuah karya seni dari sudut elemen visual dan estetik.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment