Cart 0

Sairus Salikin - Perjalanan Orang Yang Salik Kepada Allah - JUZUK 2

RM 55.00


Kitab ini SAIRUS-SALIKIN (Perjalanan Orang Yang Salik Kepada Allah telah diberi berkat oleh Allah Taala sehingga terus dibaca di pondok-pondok, di surau-surau dan di masjid masjid sebagai teks bacaan orang ramai. Di samping telah terbukti pula kesan baik yang timbul pada setiap orang yang mentalaahnya dengan niat mencari ilmu yang bermanfaat. Ini semuanya menunjukkan kepada kita akan keikhlasan pengarangnya.

Melalui bacaan terhadap kitab ini, masyarakat awam di rantau Nusantara ini dapat memahami pemikiran Imam Al-Ghazali rahimahullahu Taala secara dekat sejak lebih dari dua ratus tahun yang lalu. Mengikut Al-'Allamah Syeikh Abdus-Shamad Al Falimbani rahimahullahu Taala, bahawa apa yang terkandung di dalam kitab ini sudah memadai bagi memenuhi kewajiban menuntut ilmu yang fardhu ain atau ilmu yang bermanfaat yang diwajibkan menuntutnya ke atas keseluruhan umat Islam.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment