Cart 0

Safinah Al-Naja- Syeikh Salim Sumair Al- Hadhrami

RM 39.00


Menariknya, dalam Safinah al-Naja ini, penulis, iaitu Syeikh Salim bin Samir al-Hadhrami telah menyusun matannya dengan lengkap sekali. Secara dasarnya, ia melibatkan perbahasan berkenaan akidah secara umum serta ibadah secara khusus, iaitu ibadah bersuci, solat, zakat dan puasa. Sebagai tanda keberkatan sesuatu penulisan itu apabila ia disyarahkan oleh ramai ulama, matan Safinah al-Naja ini mempunyai lebih daripada 200 syarahan.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment