Cart 0
003.jpg

Siri Ilmu Tasawwuf Risalah Thariqat Naqsyabandiyah Jalan Ma'rifat Siri 3 oleh Al-Faqir Al-Haqir

RM 12.90


Kitab ini adalah hasil karya Al-Faqir Al-Haqir Haji Yahya Rumbah.

Marilah kita mempelajari ilmu yang sebenar-benarnya daripada seorang guru yang benar-benar ada pertalian dan rantaian yang sah sampai kepada Rasulullah S.A.W. yang dikenali sebagai Guru Mursyid yang haq, lagi kamil mukammil yang mashur ilmunya, mempunyai hubungan yang baik sesama manusia.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment