Cart 0

Risalah Manhaj Ahli Sunnah - Siri Ilmu Usuluddin

RM 12.90


Firman Allah Taala dalam Surah Thaha ayat 5: "Tuhan yang bernama Rahman itu atas 'Arasy tertinggi." Soalannya begini: " Apakah murah (yang dikehendaki) dan tujuan daripada ayat itu? Bacalah untuk mendapatkan penerangan seterusnya.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment