Cart 0

Revisi Cepat UASA- Tingkatan 1,2& 3

RM 17.90


Revisi Cepat KSSM Tingkatan 1,2 & 3 ditulis berdasarkan bidang pembelajaran dan topik dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP).

Buku ini merupakam sumber rujukan padat yang dapat membantu murid mengulangkaji dengan berkesan dan memperoleh kejayaan cemerlang dalam pembelajaran.

Ciri-ciri istimewa buku ini:

  • Standard Pembelajaran dalam DSKP ditanda pada subtopik berkenaan.
  • Nota ringkas, tepat dan padat sesuai sebagai teks rujukan PT3.
  • Galeri info dan peta pemikiran i-THINK membantu murid memahami sesuatu topik dengan berkesan.
  • Semak Cepat menguji pemahaman selepas setiap subtopik.
  • Ruangan beraktiviti yang beleh dilakukan di dalam kelas.
  • Halaman berwarna dan reka letak yang mesra murid.
  • Maklumat tambahan dalam bentuk kod QR.
  • Praktis pengukuhan yang mengandungi soalan berbentuk PT3 dan berasaskan KBAT.
  • Panduan kerja Projek Tingkatan 3 disertakan.
  • Jawapan disediakan.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment