Cart 0

Rahsia Ilmu Ma'rifat Para Wali Jawa - Siri Ilmu Tasawwuf

RM 11.90


Ilmu Ma'rifat merupakan ilmu rahsia, tidak boleh diajar kepada sembarangan orang. Ini kerana tingkat kerumitannya amat tinggi sekali. Bukan kerana hanya semata-mata sulit dalam mempertimbangkannya dengan akal dan kemunasabahannya untuk memahami ilmu Ma'rifat, tetapi juga adalah kerana lebih pada unsur pengalaman olahan rasa (dzauq).

Para wali dalam kalangan penyebar agama Islam di Jawa amat prihatin dan menyedari keadaan seperti ini bahawa ilmu Ma'rifat tidak boleh diberikan kepada orang yang masih belum mampu untuk menganutinya. Ini kerana salah-salah langkah boleh mengakibatkann menjadi maut.

Sebagai contoh yang begitu ketara daripada peristiwa ini ialah tragedi pembunuhan Syeikh Siti Jenar yang dianggap sebagai penceroboh agama kerana telah mengajarkan cara penyampaian yang tidak wajar pada tempatnya.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment