Cart 0

Rahasia Insan Kamil - Siri Ilmu Tasawwuf

RM 13.90


* Sesungguhnya terhijab Allah daripada penglihatanmu kerana sangat terangNya dan samar daripada pandangan kerana besar sinar cahaya-Nya. 

* Sesungguhnya yang menghijab anda daripada melihat Allah kerana sangat dekat-Nya Allah kepadamu.

 * Tiada suatu benda pun yang boleh menghijab anda daripada Allah tetapi yang menghijab anda ialah prasangka anda adanya sesuatu di samping Allah. 

* Ini kerana segala sesuatu selain Allah itu pada hakikatnya tidak maujud lantaran yang wajib wujud hanya Allah, sedang yang lain terserah kepada belas kasihan Allah untuk diadakan atau ditiadakan.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment