Cart 0

Q & A Tentang Bersuci Dan Solat - Siri Soal Jawab

RM 15.00


Buku ini diharap akan dapat menjawab persoalan agama secara ilmiah berdasarkan kepada sumber yang asolah daripada Al-Quran, Al-Sunah dan juga fatwa ulama. Buku ini berbentuk soal jawab agama yang dikumpulkan mengikut kategori bersuci dan solat.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment