Cart 0

Psikologi Sukan: Aplikasi Teori dan Practical- Mohd Sofian bin Omar Fauzee

RM 12.90


Sinopsis:

SIRI PENDIDIKAN SUKAN UTUSAN terdiri daripada buku-buku yang mengulas pelbagai kaedah dan persoalan dalam bidang sukan mahupun sains sukan. Merangkumi aspek teori, latihan fizikal dan mental serta pengaplikasiannya dalam mempertingkatkan prestasi sukan. 

PSIKOLOGI SUKAN: Aplikasi Teori dan Praktikal Buku ini membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan ketahanan mental dan penggunaan psikologi dalam sukan. Teori-teori psikologi dan cara mengaplikasikannya terhadap sesuatu isu dan masalah dalam peningkatan prestasi atlet juga diterangkan secara terperinci. Buku ini sesuai untuk kegunaan atlet, guru dan jurulatih, pegawai sukan dan masyarakat yang inginkan pengetahuan untuk memperkemaskan corak pemikiran mereka kepada lebih tekun dan bersungguh-sungguh dalam sukan.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment