Cart 0

Psikologi Bialazim- Ab. Alim Abdul Rahman

RM 22.00


Sinopsis:

Buku ini membincangkan pelbaagi aspek perilaku tidak normal dalam kalangan masyarakat. Kemajuan dan perkembangan sains teknologi masa kini telah mengakibatkan semakin banyak kes tingkah lau tidak normal di serata dunia. Justeru, muncul lah pelbagai teori dan kajian untuk menjelaskan persoalan apa, mengapa, dan bagaimana sesuatu situasi tingkah laku yang t\dikatakan tidak normal.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment